ביטוח עובדים זרים

מהו ביטוח עובדים זרים ?

למרות הקיטון המשמעותי בכניסת עובדים זרים לישראל מצויים קיום בשוק העבודה בישראל עשרות אלפי עובדים זרים.מעסיק המעוניין בהעסקת עובדים זרים מחוייב פרט לאישורים ממשרד התעסוקה וממשרד הפנים בתנאים בסיסיים עבור העסקת אותו עובד זר.אחד הביטוחים אותו צריך לרכוש המעסיק עבור העובד זר הוא ביטוח בריאות.ביטוח בריאות זה חייב להתבצע ע"פ הכללים שמוכתבים ע"י המפקח על ביטוח עובדים זרים.ללא כל קשר ביטוח בריאות עבור עובד זר הוא כמובן אמור להיות מסופק אף ללא כל חובה כמחווה הומניטרית .העסקת עובד זר ללא ביטוח עובד זר היא עבירה על החוק!


מה כולל ביטוח עובדים זרים ?

ביטוח עובד זר כולל לרוב שרותים רפואיים כדלהלן

אפשרות ביקור אצל רופאי משפחה ורופאים מומחים

תרופות

פנייה לבתי חולים וקבלת טיפול

בדיקות מעבדה

צילומי רנטגן, סי-טי והדמיה ממוחשבת אחרת

רפואת שיניים

פינוי באמבולנס לבית חולים

חיסונים

ביטוח נכות עובדים זרים

ביטוח חיים עובדים זרים

הוצאות המכסות העברת גופה לארץ המקור במקרה מוות

כרטיס טיסה לארץ המקור במצב של אובדן כושר עבודה


ניכוי ביטוח עובדים זרים משכר

את חלק מהוצאות ביטוח עובדים זרים יכול המעביד לנכות משכר העובד אולם אין המעביד רשאי לנכות יותר מ-25% משכר העובד על סה"כ הניכויים ממשכורתו.הניכוי משכר עובד זר הוא ע"פ החוק ולכן ניכוי ביתר היא עברה על החוק!