ביטוח דירה

מהו ביטוח דירה ?

ביטוח דירה מאופיין בשני סוגי ביטוחים אותם ניתן לרכוש יחד ולחוד והם :

ביטוח מבנה ו/או ביטוח תכולה. לכל סוג ביטוח המאפיינים שלו ובמאמר זה ננסה להסביר למה הכוונה כאשר נרצה לרכוש ביטוח דירה.רצוי שנבצע השוואת ביטוח דירה בטרם נקבל החלטה היכן נבטח את הנכס החשוב לנו מכל,ביטוח דירות הוא תחום מורכב אולם איש מקצוע מיומן יוכל לתפור לנו פוליסת ביטוח דירה מתאימה אישית עבורנו ולכן כדאי להתרשם ממספר חברות ביטוח או סוכני ביטוח בטרם נרכוש ביטוח דירה זה לא מומלץ להסתכל רק על מחיר ביטוח דירה אלא גם על השירות אותו נקבל בקרות מקרה הביטוח.


ביטוח מבנה ותכולה

ביטוח מבנה - ביטוח המבטח את המבנה מנזק שעלול להתרחש עקב פיצוץ צנרת, שריפה, קריסת המבנה, או כל דבר אחר הפוגע במבנה. ביטוח מבנה מבטח את קירות המבנה, תקרות המבנה וכל מה שמחובר בחיבור קבע למבנה וכמובן גם את החלק היחסי בשטח המשותף. כדאי לדעת, ביטוח מבנה לא "תופס" מצב של נזק לגינות, למחסנים, לבריכות שחייה, כמו כן אין הוא מבטח את קרקע המבנה. ערך הכינון נקבע ע"פ ערך בניית המבנה מחדש, כאשר החישוב הוא לפי 600-1000 דולר למטר מרובע, ללא ערך הקרקע .

ביטוח תכולה - ביטוח תכולת דירה מבטח את כל החפצים שנמצאים בדירה. ביטוח זה מגן מפני, הצפות, שריפה, גניבה וכדומה. סכום הביטוח ייקבע לפי הפריטים בדירה אותם נבטח כפי שיצוין בפוליסת ביטוח דירה, ע"פ הערכת שמאי או תעודות לתכולה המבוטחת. כדאי לדעת כי ביטוח תכולה במסגרת ביטוח דירה לא יכלול תכולה הממוקמת במרפסות פתוחות, גינות או בחדר המדרגות. כמו כן, בביטוח תכולה אין מבטחים כלי נשק, בעלי חיים, ניירת. כל חברות הביטוח מבטחות בביטוח נפרד גם תכשיטים או חפצים בעל ערך אישי, מחשבים וציוד אלקטרוני שונה.תשלום במקרה ביטוח יתקבל בשני אופנים שיפוי-סכום כסף כפי שצוין בפוליסה או ערך כינון-הצגת חשבוניות והשבת הסכום ע"י חברת הביטוח לאחר קניית תכולה זהה למה שהייתה ברשותנו לפני אירוע הביטוח.


תנאי מינימום ביטוח דירה

ביטוח דירה בישראל מבוסס על תנאי מינימום אשר נקבעו בתקנות לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) אותם ניתן לשנות אך ורק אם השינוי הוא לטובתכם המוטב בפוליסה . תנאי המינימום מכונים אצל אנשי המקצוע "פוליסה תקנית ביטוח דירה ותכולתה" כל חברות הביטוח כוללות בפוליסה הרחבות מיוחדות ע"פ המקובל באותה חברה ולכן אין אחידות בכיסוי הביטוחי .


ביטוח דירה מקיף בסיסי

תנאי המינימום שנקבעו בחוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) מתייחסים לביטוח נזק לרכוש בלבד כנגד סיכון מפורט (ביטוח מקיף). הכיסויים שחברת הביטוח מוסיפה לביטוח תכולת דירה ללא פרמיה נוספת הם: ביטוח דירה צד ג', חבות מעבידים, שבר תאונתי של מערכות קול וטלוויזיה. ישנם מבטחים שמוסיפים, ביטוח תכשיטים עד לעשרה אחוזים מסכום פרמיית התכולה והרחבות נוספות.

 

עוד כולל ביטוח דירה כיסויים נוספים כגון:

נזקי אש ברק רעם, עשן כתופעה חד-פעמית יוצאת דופן, התפוצצות, התלקחות סערה ,נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס. מגע או התנגשות כלי רכב במבנה ,התקהלות אסורה, התפרעות. רעידת אדמה ,הצפה ממקור חיצוני ושיטפון.

ע"פ חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) אפשר שלא לכלול בפוליסת ביטוח דירה את הסיכונים הבאים: סיכוני רעידת אדמה , שוד, פריצה ופעולות זדון ,סיכוני גניבה, נזקי צנרת.

ביטוח דירה בסיסי מכסה נזק שמקורו בצנרת הדירה בלבד.