ביטוח בריאות

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות בחברת הביטוח או ביטוח בריאות פרטי נרכש ע"י המבוטח בחברות הביטוח כחלק נוסף ומשלים של השב"ן (ביטוח בריאות משלים נוסף על ביטוח הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי).

ביטוח בריאות בחברת ביטוח בשונה מהביטוח המשלים בקופת החולים הוא חוזה קבוע וידוע מראש למשך כל תקופת הביטוח. ביטוח בריאות נוסף כפי שיש לרובנו בקופת החולים הוא אינו חוזה ביטוח אלא תקנון, בשונה מביטוח בריאות בחברת ביטוח שזה חוזה שלא משתנה התקנון בקופת חולים יכול להשתנות כל רגע נתון ולכן אנו חשופים לשינוי זה, דבר אשר אינו מבטיח אותנו עתידית אם חל שינוי בתקנון אשר פועל לרעתנו.

ביטוח בריאות בחברת ביטוח מאופיין בחיתום רפואי בעת הקבלה לביטוח, הבחירה בתוכנית בטוח בריאות היא ממגוון רחב של ביטוחי בריאות והאפשרות לבחור בתוכנית זו או אחרת יכולה אף לקבוע את סוג התגמול הרצוי כמו פיצוי או שיפוי . לאחרונה אנו עדים גם לרכישה של ביטוח בריאות בחול שזה סוג של ביטוח בריאות פרטי אשר נרכש לצורך הגנה כאשר אנו שוהים בחו"ל.באמצעות האתר ניתן לקבל גם הצעת מחיר לביצוע ביטוח בריאות בחו"ל.ביטוח בריאות השוואה במחיר היא יחסית קלה ואינה לוקחת זמן רב .


הכיסוי הבסיסי בתוכנית ביטוח בריאות

הכיסוי הבסיסי בחברת ביטוח כאשר נרכוש ביטוח בריאות מוגבל לרוב בסכום, לדוגמא כיסוי שנרכש על ידינו בגין השתלת כבד יכולה להיות מוגבלת בסכום נקוב בפוליסה של מיליון דולר-ז"א שבהנחה ויתקיימו התנאים כפי שנקוב בחוזה הביטוח נקבל סכום של מיליון דולר איתו נוכל לבצע השתלה או לקבל השתלת כבד,הכיסוי הבסיסי כולל גם מספר טיפולים או פגישות והשתתפויות עצמיות הנקובות בחוזה הביטוח ,לדוגמא ביטוח בריאות בסיסי מאפשר שלושה מפגשים בשנה עם מומחים בתחומם. קיימים הבדלים גדולים בין תוכניות ביטוח בריאות כאלו או אחרות כתלות בחברת הביטוח וכפונקציה של הפרמיה אשר משולמת ע"י המבוטח ולכן בטרם נרכוש ביטוח בריאות רצוי כי פוליסה זו תתאים לכל מבוטח ומבוטח על פי פרמטרים שונים בהם גם שאלת המחיר.


ההבדלים בין ביטוחי בריאות :

לרוב אין הבדל גדול בכיסוי בין חברות הביטוח בעת רכישת ביטוח בריאות אולם רצוי לתת דגש על ההבדלים בעיקר כאשר ביטוח בריאות מסוים יכסה ניתוחים בחוץ לארץ רק כשלא ניתן לבצעם בישראל וזאת כאשר יש צורך בכיסוי זה למקרים בהם יש מנתחים בעלי אחוזי הצלחה גבוהים יותר מאשר בישראל.קיימים מבטחים אשר קובעים בחוזה כי תיאום הניתוח ייעשה באמצעות חברת הביטוח - תנאי זה יכול או עלול לגרום לבזבוז זמן יקר ולכן כדאי ואף מומלץ לבחור חוזה ביטוח בריאות אשר אינו מכיל את התנאי הזה.

יש לתת דגש גם על רשימת התרופות אשר ימומנו ע"י המבטח בקרות מקרא הביטוח שכן רצוי שלא תהיה הגבלה ולא כל חברות הביטוח נוהגות כך ולכן רצוי לאתר פרט זה בחתימת חוזה ביטוח בריאות.


המרכיבים הבסיסיים בתוכנית ביטוח בריאות:

בחירת מנתח על פי רשימת מנתחים אשר עובדת עם חברת הביטוח-לרוב מנתחים בכירים.

אפשרות לבחירת גוף הרפואי בו נעבור ניתוח או כל פעולה אחרת.

מספר התייעצויות רפואית לפני או אחרי ניתוח .

תשלום בעת גילוי מחלות קשות-בכל ביטוח בריאות מפורטות המחלות אשר מקנות תשלום כספי.

שירותים אמבולטוריים (שאינם אשפוז) -- התייעצות עם רופא מומחה על פי רשימת מומחים בהסדר, טיפולים כימותרפיים ,פיזיותרפיים וכדומה.

מימון תרופות שאינן נמצאות בסל הבריאות ושאינן ניתנות על ידי השב"ן.

בדיקות רפואיות כגון: בדיקות הריון, בדיקות הדמיה, בדיקות תקופתיות וכדומה

חו"ד שנייה של רופא מנתח.

השתלות וניתוחים פרטיים בארץ או בחו"ל אשפוז וטיפולים הקשורים להשתלת איברים וסכומי כסף שיתקבלו בקרות מקרא הביטוח.