ביטוח מנהלים

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא ביטוח המנוהל ע"י חברת ביטוח אשר מיועד לעובדים שכירים ,זוהי למעשה קופת גמל אשר שייכת ומנוהלת ע"י חברות ביטוח שונות. ביטוח מנהלים זהו למעשה תשלום המופרש ע"י המעביד כחלק מתנאי השכר של העובד לגוף ביטוחי אשר משקיע את הכספים בתיק השקעות יחסית סולידי אשר שומר על ערך הכסף וברוב המקרים מייצר ערך נוסף על החיסכון.תקנות מס הכנסה מגדירות סוגי פוליסות ביטוח מנהלים המאושרות כקופות ביטוח מנהלים ואשר מזכות בהטבות מס. ביטוח מנהלים נרכש ע"י המעביד כדי להגן על העובד ולאפשר עתיד יחסית בטוח במקרים מסוימים בהם מופעל הביטוח כגון אובדן כושר עבודה,מחלות,פיצויי פיטורין וגם כמובן סכום שהצטבר לאחר פרישה מעבודה .


מהי קופת ביטוח קצבה?

קופת ביטוח היא קופה אשר מטרתה היא קצבה עתידית ודומה מאוד לקרן פנסיה (ביטוח מנהלים קרן פנסיה), נרכשת בדרך כלל ע"י עצמאים ושכירים ומיועדת למטרת קצבה. כל הכסף שנכנס לקופת הביטוח מנוהל ע"י חברת הביטוח תמורת דמי ניהול אשר גובה קופת הביטוח ומתום זמן הביטוח משלמת ביטוח מנהלים קרן קצבה חודשית לחוסך עד מותו.החישוב של סכום הקצבה החודשית מחושב ע"י מקדם קצבה אשר נקבע ע"י חברת הביטוח אשר לוקח את הסכום הצבור (הוני) ומתרגם אותו לסכום חודשי .קיימות מספר תוכניות חדשות וישנות ובמשך השנים חלו שינויים בתוכניות ביטוח אלו בשם "גמלא" או תוכנית ביטוח מנהלים עדיף עם כל מיני סוגי כיסויים נוספים כמו ביטוח חיים (ריסק או מגן). התוכנית עברו גלגולים שונים בכדי שיאפשרו שקיפות בעיקר בנושא דמי הניהול היום מקובלת תוכנית בשם "גמלא מיידית" לצורך פרישה מוקדמת .


איך בנוי ביטוח מנהלים?

בתוכנית ביטוח מנהלים מפריש המעביד תשלום לפוליסת ביטוחי מנהלים אותו הוא רוכש עבור. ההפרשות בביטוח מהנהלים הם לצורך פיצויי פרישה או פיצויי פיטורין , תגמולים ואובדן כושר עבודה . פוליסת ביטוח מנהלים לרוב רשומה על שם העובד והוא זכאי לממש אותה לפי התנאים ובהתאם למקרה . סכום ההפרשה לביטוח מנהלים שונה בכל אחד מן האפשרויות אולם ע"פ תקנות מס הכנסה סכום זה בכפוף לתקרות פטור ממס.

הפרשה לפיצויים נועדה כמובן למקרה של פיטורין . במסגרת ביטוח מנהלים יפריש המעביד 8.3% מסכום השכר המבוטח פנסיה ביטוח מנהלים לפיצויים –העובד יהיה רשאי למשוך כספי פיצויים ביטוח מנהלים במקרה דנן. תקרת הפטור ממס מתעדכנת כל שנה וסכום פיצויי הפיטורין תלוי בוותק העובד. המעביד יפריש גם לתגמולים 7.5% משכר העובד. את התגמולים אותם הפריש המעביד יקבל העובד רק לאחר פרישתו מן העבודה . אובדן כושר עבודה מהווה 2.5% משכר העובד שאף הוא מופרש ע"י המעביד לפוליסת ביטוח מנהלים ובמקרה של אובן כושר עבודה ישלם ביטוח מנהלים סכום חודשי לפי המקרה ,זהו כיסוי מקובל שנותנת פוליסת ביטוח מנהלים.

קיימת אפשרות נוספת ביטוח מנהלים במסלול השקעה . חברות הביטוח מאפשרות לשכירים להשקיע את כספם באג"ח ובמכשירים פיננסיים אחרים, רצוי כי בטרם נשקיע כספים במסגרת ביטוח מנהלים נבחן את הגוף המנהל ואת התשואות שייצרה אותה חברת ביטוח בה אנו מתעדים להשקיע את כספי ביטוח מנהלים.


כיצד מתקבלים הכספים בפוליסת ביטוח מנהלים

שתי אפשרויות לקבל ביטוח מנהלים : הראשונה, העובד יקבל את כספו בתשלום אחד, כולל ריבית נצברת והצמדה . השנייה, העובד יקבל קצבה חודשית קבועה . בהנחה והעובד נפטר חלילה יקבלו שאיריו קצבה חודשית. ההחלטה כיצד לקבל את הכספים שנצברו בפוליסת ביטוח מנהלים היא בידי השכיר והיא ניתנת לשינוי בכל רגע.


דמי ניהול ביטוח מנהלים

דמי ניהול בפוליסת ביטוח מנהלים משתנים ויכולים להגיע ל-12% בתשלום החודשי, ול-1.5% על החיסכון המצטבר. מבוטח המעוניין לפדות את כספי הביטוח לפני שמלאו לפוליסת ביטוח מנהלים 5 שנים ישלם קנס בהתאם לפרק הזמן בו הוא מחזיק בפוליסת ביטוח מנהלים.


יתרונות ברכישת פוליסת ביטוח מנהלים

ראשית נדון בחיסכון פנסיוני-כאשר נצא לגמלאות ישנה קצבה שתוכל לקיים אותנו. במקרה של תאונה או אובדן היכולת להשתכר -הכנסה חודשית. הטבות מס במסלול הוני בזמן ההפקדה- הפרשות השכיר לתגמולים תאפשר זיכוי ממס של 25%, (לפי תקרת מס הכנסה).

הפרשות המעסיק לתגמולים פטורה מתשלום מס בכפוף לתקרות הפטור. בזמן המשיכה- רווח ריאלי בקופת גמל לתגמולים שמקורו בהפקדות החל מהיום הקובע (הרפורמה במס), יראו אותם כהכנסה חייבת. בהתקיים תנאים מסוימים בפקודת מס הכנסה, רווח זה יתכן ויהיה פטור ממס.

הטבות מס במסלול קצבה בזמן ההפקדה - הפרשות השכיר לתגמולים תיתן זיכוי ממס של 25% עד לתקרת הכנסה מזכה . הפרשות המעסיק לתגמולים פטורות ממס בכפוף לתקרות .
ביטוח מנהלים הוא חוזה לכל דבר ועניין ומעצם היותו חזה קשה לשנותו לאחר עריכתו בשונה ממכשירים פנסיונים אחרים. בחירת מוטבים בביטוח מנהלים יחסית גמישה . כיסויים נוספים שניתן לרכוש במסגרת ביטוח מנהלים.


חשוב לדעת כשרוכשים ביטוח מנהלים

כאשר נרכוש ביטוח מנהלים חשוב לדעת כי על החיסכון להיות מופרד כדי שנוכל לשלוט בכל אחד מהמרכיבים. חשוב שנקבע את סוג ההשקעה בפוליסת ביטוח מנהלים סולידית או מסוכנת ע"פ מאפיינים אישיים באמצעות ייעוץ אמיתי נקי מאינטרסים . חשוב לבדוק את גובה דמי הניהול שגובה חברת הביטוח, ומאיזה מועד נדרש לשלמה, האם מרגע רכישת פוליסת ביטוח מנהלים או לאחר סכום כלשהו שנצבר בפוליסה.

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה , פנסיה או ביטוח מנהלים , ביטוח מנהלים או קרן , לכל השאלות הללו יש לפנות ליועץ פנסיוני כאן באתר כדי לקבל את התשובה המתאימה עבורכם אישית. השוואת ביטוח מנהלים בין חברת ביטוח אחת לשנייה חשובה מאוד רצוי כאשר נבדוק השוואת ביטוח מנהלים כי ניתן דגש על תשואות ביטוח מנהלים בשנים שחלפו ,כלי זה יוכל לתת לנו פרט נוסף בדרך לבחירת פוליסת ביטוח מנהלים מתאימה.


ביטוח דירקטורים - זה לא אני

במדינות מתוקנות רבות, כגון צרפת, ישנו חוק לפיו אסור לתבוע ראש מדינה על מעשים שעשה קודם לקדנציה שלו, עד תום תקופת שלטונו. זאת, כדי למנוע ממנו לחץ מיותר בעת מילוי תפקיד כה משמעותי וחשוב. בהקבלה, אפשר לדבר על ביטוח דירקטורים כנותן גם הוא מטרייה מגנה למנהל או נושא תפקיד בחברה, כדי שיוכל לבצע את תפקידו. איפה עובר הגבול בין האדם הפרטי למנהל החברה והאם באמת יש צורך למתוח אותו?


מה הדבר?

אז מה זה ביטוח דירקטורים? זהו ביטוח שמכסה את האדם הפרטי, המנהל או נושא התפקיד בחברה, בעת תביעה אישית על החלטות ומעשים שביצע בעת תפקידו. במילים אחרות, אם מנהל החברה שלכם עשה שינוים בחברה שגרמו לפיטורין שלכם, ביטוח דירקטורים אמור לחסות אותו מהיכולת שלכם לתבוע אותו אישית- ולא את מדיניות החברה.


האדם והמנהל

מצד אחד ברור לכל שאדם חייב לקבל החלטות ענייניות, לטובת החברה, מבלי שאחד משיקוליו יהיה הניסיון להגן על עצמו בעתיד מתביעה אישית. גישה זו מצדיקה את המוסריות של התקיימות דברים כגון ביטוח דירקטורים, המגנה על זכות הפרט להבדיל בינו לבין התפקיד אותו הוא ממלא. כך למשל, אדם שמחליט לפטר עובדים צריך לשקול רק את טובת החברה, כדי שזו לא תתמוטט (ואז יהיו פיטורין נרחבים עוד יותר) מבלי לדאוג שמה כל אחד ממפוטריו יוכל לתבוע אותו על איבוד פרנסתו.


המוסר והכליות

עם זאת, נשאלת השאלה המוסרית: היכן עובר הגבול? האם מנהל המועל בכספי בטחונות הפנסיה של העובדים שלו, לטובת מניעת החברה מפשיטת רגל, הוא רק מנהל- או שמה מדובר גם באדם ויש לתבוע אותו אישית. ובכן, התחום אפור פחות ממה שנדמה לנו, אף כי אכן ישנם דברים אפורים. בכל הנוגע לחוקי ישראל, כאשר מדובר על פלילים, הרי שאין שום התחשבות בהפרדות הללו בין האדם לתפקיד. יתרה מכך, רב, אם לא כל חברות הביטוח, מחריגות החוצה מהפוליסה את המעשים הפליליים - והונאה זה בהחלט אחד מהם. לגבי כל המקרים באמצע, שלא כל כך בטוח מה גווני האפור שבהם, אפשר לגשת לבית המשפט.


כמה עולה ביטוח מנהלים?

עובד מפריש לחיסכון חודשי - 5% משכרו מינימום - 7% משכרו מקסימום

מעביד מפריש לחיסכון חודשי - 5% מתגמולים מינימום - 7.5% מתגמולים מקסימום

מעביד מפריש לחיסכון חודשי - 8.33% לפיצויים

מעביד מפריש לביטוח חיים - 2.5%-3.5% מהתגמול החודשי

ט.ל.ח