השוואת ביטוחים


טיפים עבור השוואת ביטוחים:

     

מהו ביטוח

תעריפי ביטוח

ענפי ביטוח עיקריים

חברת ביטוח

מהו ביטוח ?

ביטוח הוא חוזה בין שני צדדים, מצד אחד מבטח-חברת ביטוח המשלמת לצד השני -מבוטח כאשר קורה מקרה ביטוח. מקרה ביטוח הוא אירוע חסר וודאות אותו מבטחת חברת ביטוח. בכפוף לחוזה או הסכם ביטוח, משלמת חברת הביטוח לקונה הביטוח פרמיה שהיא למעשה דמי ביטוח שתשולם ע"פ חוזה ביטוח כפי שהוגדר וסוכם בחוזה ביטוח או פוליסת ביטוח. מטרתו של ביטוח היא רכישת הגנה כספית מפני סיכון שיכול או עלול להתרחש ולפגוע במבוטח .


כיצד נקבע גובה תעריפי ביטוח ?

גובה דמי ביטוח נקבע על ידי חברות ביטוח, לפי סטטיסטיקות של התרחשות אירועים או סיכונים מולם נרכשת פוליסת ביטוח,וזאת על פי פרמטרים מסוימים ואינדיבידואלים הקשורים למבוטח, לדוגמא, כאשר מבוטח רוצה לרכוש פוליסת ביטוח חיים תשתמש חברת ביטוח בטבלאות אקטואריות, בתוספת הצהרת בריאות מצד המבוטח בה תנסה לצפות חברת הביטוח כיצד מחלות מסוימות יכולות להגדיל את הסיכון בהתרחשות אירוע הביטוח.


ענפי ביטוח עיקריים

ביטוח אלמנטרי-ענף ביטוח העוסק בביטוח רכוש לדוגמא ביטוח רכב ,ביטוח דירה (ביטוח מבנה וגם ביטוח תכולה) ,ביטוח כנגד אובדן רווחים עתידי ,ביטוח אשראי ,ביטוח נזקים וכדומה.

ביטוח חיים –ענף ביטוח העוסק בביטוח מפני מוות ייחודו הוא בעובדה שמוות יתרחש בוודאות אולם לא ידוע מתי יתקיים מקרה ביטוח זה ולכן הוא שונה מכל סוגי ביטוח אחר אשר מוכרים לנו.מטרתו של ביטוח חיים היא להבטיח תשלום כפי שנקבע בפוליסת ביטוח חיים למוטבי המבוטח בקרות מקרה ביטוח או כאשר יגיע המבוטח לגיל כפי שנקבע בפוליסת ביטוח חיים.

ביטוח בריאות – ענף ביטוח העוסק בהבטחת תשלום כספי או שיפו או שילוב של שתי אפשרויות אלו כאשר קורה מקרה הביטוח שהוא כל סוג של אירוע רפואי. ביטוח בריאות נערך בדרך כלל באמצעות פוליסת ביטוח בריאות אולם יתכן אף שיהיה גם כיסוי בתחום ביטוח בריאות במסגרת פוליסת ביטוח חיים .


מהי חברת ביטוח

חברת ביטוח או מבטח היא חברה בע"מ אשר מורשה על פי החוק בישראל לעסוק במתן ביטוח. חברת ביטוח נדרשת ברישיון מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר על מנת לפעול כחברת ביטוח.חברת ביטוח מבטחת את המבוטחים דרך סוכנות ביטוח או בצורה ישירה ללא תיווך של סוכני הביטוח. חברות ביטוח בישראל מאוגדות באיגוד חברות הביטוח בישראל או בהתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ.


השוואת ביטוחים

רצוי כי בטרם נקבל החלטה כיצד נבטח או נרכוש כל סוג של ביטוח כי נבחר בחברת ביטוח או סוכן ביטוח אשר בראש ובראשונה יתנו שירות טוב אמין מקצועי ונטול אינטרסים.רצוי לבצע השוואת מחירי ביטוח אולם לא רק פרמטר זה אמור להיות המכריע ברכישת פוליסת ביטוח בחברת הביטוח הזולה ביותר.כאן באתר בחרתי עבורכם חברות ביטוח וגם סוכני ביטוח אשר מחויבים ראשית לשירות אמין ומקצועי וגם למחיר.ביטוחים רצוי שירכשו לאחר שיקול דעת וקבלת הצעות ממספר חברות ביטוח או סוכנות ביטוח.