ניכיון שיקים

מהו ניכיון צ´קים ?

על מנת שעסק יצליח לקיים את עצמו הוא זקוק לתזרים מזומנים שוטף אשר יכסה את ההוצאות השוטפות בעסק.אחד מאמצעי התשלום הנפוצים ביותר הוא שיקים.לעיתים מתקבל בבית העסק שיק מזומן וזה כמובן רצוי מבחינתנו אך ברוב המקרים השיקים שניתנים לעסק הם שיקים דחויים.שיקים אלו הם כסף אולם במימון הפעילות השוטפת של העסק מאחר והם דחויים לא ניתן לעשות בהם שימוש מעבר להפקדתם בבנק כנגד מתן אשראי שהבנק נותן (אם נותן) ותשלום ריבית הנלווה לפעולה.

כאן נכנס תחום נכיון צ'קים.לא אחת נקשר תחום ניכיון שיקים לשוק האפור אולם כיום חברות ניכיון צקים רבות עובדות תחת פיקוח ממשלתי באמצעות מחלקה השייכת למשרד האוצר ותחת כל החוקים שחוקקו לאחרונה ע"י הרשות להלבנת הון בישראל ו- חוק הלבנת הון ומכאן שעבודה מול חברות ניכיון שיקים היא בטוחה וחוקית ואין חשש מהתקשרות עם חברות אלו.


מתי מתרש הליך ניכיון צ´קים?

נכיון צ'קים מתרחש כאשר עסק מקבל צ'קים דחויים מלקוחות ומעוניין מסיבות תזרימיות או אחרות לקבל סכום כסף עבור השיק שבידו.במצב זה פונה בעל העסק אל חברת ניכיון שקים בעלת כל האישורים מרשויות החוק אשר מנכה את השיק ומעבירה לידיו את סכום השיק עוד לפני התאריך הנקוב על השיק ולמעשה נותנת לבעל העסק מעין הלוואה עד למועד פרעון השיק.הלוואה זו כמובן עולה כסף וע"פ חוקי המדינה מותר לגבות עמלה מכסימלית המתעדכנת מזמן לזמן בגין פעולת ניכיון שיק.כעת בעל העסק יכול להשתמש בכסף המזומן למימון פעילותו השוטפת ובעל משרד ניכיון שיקים או חברת ניכיון שקים הופכת למעשה לאחד מספקיו (כמו בנק).

ראוי לדעת כי חברת ניכיון צ´קים מבטיחה את עצמה בדיוק כמו כל בנק באמצעות ערבות על השיק אם חזר וכמו כן מחויבת היא לבדוק פרטים נוספים כגון סחירות השיק או שהחתומים על השיק אינם בעלי עבר פלילי ועוד.