עורך דין הוצאה לפועל

טיפים עבור בחירת עורך דין לענייני הוצאה לפועל

מהו חוק הוצאה לפועל בישראל?

חוק הוצאה לפועל בישראל בא להסדיר את נושא פירעון חובותיהם של חייבים לנושיהם, בתחומים שונים. חובות שבגינם ניתן להפעיל הליכי הוצאה לפועל יכולים להיות חובות עבור רשויות, חברות מסחריות או עבור תשלומים לנושים פרטיים. כדי לפתוח תיק הוצאה לפועל נדרש הזוכה (הנושה) להמציא לרשויות את שטר החוב: פסק דין, שטר חוב או כתב שעבוד, ואת פרטי החייב המדויקים, כולל כתובתו העדכנית. לאחר שנתקבלו פרטי החייב ופרטי חובו, נשלח מכתב אזהרה מלשכת הוצאה לפועל. החייב מצידו צריך להגיש התנגדות תוך עשרים יום, ואם לא הוגשה התנגדות, הרי שהוא מודה בקיום חובו.


כיצד יכול לסייע עורך דין הוצאה לפועל?

עורכי דין הוצאה לפועל יכולים לסייע לחייב ולזוכה, על פי דיני הוצאה לפועל כפי שנקבעו בחוק בישראל. עורך דין הוצאה לפועל יכול לסייע בידי חייבים להגיע להסכם הסדר חוב, ולסייע בידי זוכים לממש את חובם ולפרוע אותו. חשוב לזכור כי בית משפט הוצאה לפועל הוא התחנה האחרונה, ועורכי דין הוצאה לפועל יכולים לחסוך את התהליך הארוך, ולסייע לשני הצדדים בהסדרת החוב. מחיר עורך דין הוצאה לפועל אינו אחיד, ומשתנה בין המשרדים השונים. ניתן לקבל כמה הצעות מחיר מכמה עורכי דין הוצאה לפועל, ולבחור במשתלמת ביותר.


עורך דין הוצאה לפועל מטעם הזוכה

בדרך כלל ימליץ עורך דין הוצאה לפועל מטעם הזוכה על שליחת מכתב מקדים, טרם פתיחה בהליכים. פעמים רבות די במכתב זה כדי לגרום לחייב לשתף פעולה ולהסדיר את החוב. במידה ולא נענה החייב, סייע עורך הדין בפתיחת תיק הוצאה לפועל טפסים למילוי וכל שאר הפרוצדורה הנדרשת לשם תחילת התהליך. עוד יסייע עורך דין הוצאה לפועל בביצוע עיקול נכסים רשום לפני תחילת הליכים, כדי למנוע מחייב להעלים את נכסיו או לנסות ולהעבירם על שם אחר.


עורך דין הוצאה לפועל מטעם החייב

לעתים קרובות נמצא החייב במצב שבו חובותיו מפוצלים אצל כמה גורמים, וכי אין לו סיכוי לשלמם עקב הסכומים הגבוהים. במקרה כזה יכול לסייע עורך דין הוצאה לפועל בתהליכי איחוד תיקים, או אף להשיג הכרת חייב כמוגבל אמצעים, המסייעת בהשגת הסדר פריסת חובות הולם לטווח ארוך. בכל מקרה שבו מעורבים דיני הוצאה לפועל, יש טעם רב לפנות אל ייעוץ משפטי, היכול לעזור במידה רבה גם לחייב וגם לזוכה. 

קבל ייעוץ מהיר ובחינם מעורך דין בתחום ההוצעה לפועל