עורך דין ירושה

טיפים עורך דין ירושה

נושא הירושה הופך לעתים קרובות לנושא טעון בקרב משפחות, בעיקר במקרים שבהם הושארה צוואה המפלה לרעה מי מן היורשים, או קובעת תנאים פוגעניים לקבלת ירושה. עורכי דין ירושה מסייעים בידי יורשים או בידי מוריש להסדיר תהליכים שונים הקשורים לכתיבת צוואה, לקבלת ירושה, לחלוקת רכוש ועוד. מחיר עורך דין ירושה אינו גבוה כפי שטועים רבים לחשוב, ונמנעים מלפנות אל עורך דין לשם כתיבת צוואה.


הצוואה וחלוקת רכוש לפי צוואה

הצוואה היא מסמך שכתב אדם לפני מותו, ובו מפורטת הדרך שבה יחולק רכושו לאחר מותו. הצוואה יכולה לכלול קרובי משפחה או כל אדם או ארגון שאליו מבקש אדם להעביר את הנכסים שצבר בימי חייו. ישנן ארבע דרכים לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. צוואה בפני עדים היא הדרך המומלצת לכתיבת צוואה, מכיוון שזוהי הצוואה הקשה ביותר לערעור. בכל הקשור לכתיבת צוואה או עריכת צוואה, ייעוץ משפטי של עורך דין ירושה יכול לסייע רבות בידי המוריש לנסח את הצוואה המדויקת ביותר.


במקרים שבהם לא נותרה צוואה

חוק דיני ירושה קובע את חלוקת רכושו של נפטר שלא ערך צוואה, לפי מעגלי קרבת משפחה: המעגל הקרוב ביותר הוא ילדים נכדים ונינים. במעגל השני הוריו של הנפטר, אחיו, אחיותיו ובניהם או בנותיהם. במעגל השלישי נמצאים סביו, דודיו ובני דודיו של נפטר. קיימת חלוקה היררכית גם בתוך המעגלים. בן או בת זוג של הנפטר או הנפטרת זכאים לרשת אחוזים שונים מעיזבונו של הנפטר, לפי דרגת הקרובים האחרים (בנים, הורים או דודים וכיוצא בזה). בהיעדר קרובים תועבר הירושה אל המדינה.


הליך חלוקת ירושה

אם הותיר אחריו הנפטר צוואה, יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה, ולקבל צו קיום צוואה. כאשר אין צוואה, יש להוציא צו ירושה. את הצו יכולים להוציא יורשים בדין (בנים, אחים וכו'), או בעלי עניין אחרים כמו נושים של היורש. הכנת צו ירושה כוללת חתימה אצל עורך דין או נוטריון על בקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה. לשכת הרשם בודקת האם קיימים חומרים קודמים הנוגעים לתיק הירושה, או אם הופקדה צוואה בעבר. הלשכה דואגת לפרסם את הצו בעיתון יומי, על פי חוק, כדי לאתר מתנגדים, המתבקשים להגיש את התנגדותם תוך 14 ימים. אם אושרה הבקשה, ולא קמו מתנגדים תאושר הבקשה על ידי האפוטרופוס הכללי, ויינתן צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לבקשה. 

קבל ייעוץ מהיר ובחינם לעורך דין המתמחה בדיני ירושה